Kannamme Vastuuta

VASTUULLISUUS JA YMPÄRISTÖ

GUTZ on Springhill Textile AB:n omistama merkki. Springhill pyrkii harjoittamaan mahdollisimman vastuullista, ihmisiä ja ympäristöä kunnioittavaa liiketoimintaa. Tuemme myös tavarantoimittajiamme heidän vastuullisuustyössään.

Kehitämme tuotevalikoimamme vastuullisuutta eri tavoilla jatkuvasti. Tarjoamme esimerkiksi ympäristösertifioituja tekstiilejä (kuten Better Cotton Initiativ ja Öko-Tex), siirrymme vastuullisempiin tuotantotekniikoihin ja valvomme tavarantoimittajien vastuullisuustoimintaa useiden eri mittarien avulla.

Pienentääksemme kuljetustemme ympäristökuormitusta käytämme kuljetustapoja, joiden hiilijalanjälki on pieni, ja vältämme lentorahtia. Kaikilla Springhillin käyttämillä kuljetusyrityksillä on ympäristöjohtamisen ISO 14001 -sertifikaatti. Pyrimme pienentämään pakkausmateriaalin määrää sekä valitsemaan kierrätettäviä ja ympäristöä vähän kuormittavia materiaaleja.

Tuotteiden laatu ja kemikaalipitoisuudet ovat tärkeitä asioita sekä meille että asiakkaillemme. Noudatamme luonnollisesti kaikkea kansallista ja EU-lainsäädäntöä sekä kansallisia ja EU-määräyksiä (mm. REACH-asetus) niillä markkinoilla, joilla tuotteitamme myydään. Noudatamme Textilimportörernas kemikalieguide -ohjeistusta ja muita ohjausasiakirjoja.

YHTEISKUNTAVASTUU

Springhill on ollut amfori BSCI -yritysvastuujärjestelmän jäsen vuodesta 2007. Tämä eurooppalainen järjestelmä auttaa vähittäiskauppiaita, maahantuojia ja tavaramerkkejä parantamaan tuotantotyöntekijöiden työehtoja. Amfori BSCI:n jäsenyys on osa pitkän aikavälin tavoitettamme kehittyä entistä paremmaksi ja vastuullisemmaksi yritykseksi. Springhill pyrkii tietoisesti kehittämään ja kouluttamaan tavarantoimittajiaan, jotta ne parantaisivat työntekijöittensä työehtoja. Käytämme tähän paikallisia kouluttajia ja tarkastajia sekä teemme omaa valvontatyötämme. Kiinnitämme huomiota viestintään ja koordinointiin ja asetamme konkreettisia vaatimuksia tavarantoimittajillemme. Työ on jatkuvaa, ja kaiken keskiössä ovat tuotteiden, ympäristön ja kaikkien tuotantoprosessiin osallistuvien kunnioittaminen.

 

Lisätietoa amfori BSCI:stä: https://www.amfori.org/content/amfori-bsci

Pyrimme siihen, että tavarantoimittajamme noudattavat amfori BSCI:n toimintaperiaatteita. Ne perustuvat muun muassa YK:n ihmisoikeuksien julistukseen, OECD:n toimintaohjeisiin monikansallisille yrityksille ja ILO:n yleissopimuksiin.

 

 1. Yhdistymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluvapaus
  2. Oikeudenmukainen korvaus
  3. Työterveys ja -turvallisuus
  4. Nuorten työntekijöiden erityinen suoja
  5. Ei pakkotyötä
  6. Eettinen liikemiestapa
  7. Ei syrjintää
  8. Kohtuulliset työajat
  9. Ei lapsityövoimaa
  10. Ei epävarmoja työsuhteita
  11. Ympäristönsuojelu

 

Toimintaperiaatteet ovat ladattavissa amfori BSCI:n sivustosta useilla kielillä: https://www.amfori.org/node/223/field_resource_type/code-conduct-119

Lisätietoa Springhillin vastuullisuustyöstä ja toimintaohjeista saat ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse: Info@springhill.se

Öko-Tex standard 100 on yksi tekstiilien vastuullisuuteen liittyvistä tunnetuimmista ja laajimmalle levinneistä tavaramerkeistä ja maailman johtava tekstiilien ja nahan merkintä. Merkinnän avulla Springhill Textile AB tavarantoimittajineen osoittaa, että tuote on turvallinen käyttää eikä sisällä terveydelle vaarallisia aineita. Sertifioinnin saava tuote täyttää tiukat ympäristöekologiset vaatimukset, eli se ei sisällä terveydelle haitallisia kemikaalimääriä.

Springhill Textile on ollut BSCI:n jäsen vuodesta 2007. Pyrimme siihen, että kaikki tavarantoimittajamme saavat BSCI:n toimintaperiaatteiden mukaisen hyväksynnän. BSCI, vuodesta 2018 nimeltään amfori, on laaja eurooppalainen verkosto, jonka tavoitteena on parantaa työntekijöiden työehtoja ja -oloja kaikkialla maailmassa.

BCI är en idell organisation som arbetar för att göra den globala bomullsproduktion bättre för både miljö och de människor som arbetar med den. BCI utbildar odlarna för att använda mer miljövänliga metoder som att använda mindre vatten och bekämpningsmedel samt byta ut konstgjorda till naturliga gödningsmedel. Syftet är att förändra odlingen av bomull i global skala. Kunskapen som odlaren får har en positiv inverkan både för dess försörjning och sociala aspekter som försörjning, hälsa samt förbud mot barnarbete. BCI strävar även efter jämställdhet och stärka kvinnors rättigheter.

Springhill Textile edellyttää, että sen tavarantoimittajat noudattavat Euroopan parlamentin vahvistamaa kemikaalilainsäädäntöä ja neuvoston asetusta. REACH-asetuksessa tiettyjen aineiden käyttö ja maahantuonti on joko kielletty kokonaan tai niiden käyttöä ja maahantuontia on rajoitettu. Tavoitteena on vähentää ympäristölle ja terveydelle vaarallisten kemikaalien käyttöä.

Springhill Textile on Textilimportörernan jäsen. Jäsenyyden myötä olemme saaneet käyttöömme tärkeää tietoa maahantuonnista, kaupasta ja yhteiskuntavastuuasioista.

Käytettävissämme on myös Textilimportörernas kemikalieguide -opas, jonka SWEREA on laatinut tekstiilituotteille ja joka perustuu EU:n kemikaaliasetukseen (REACH).

Tavoitteemme on kasvattaa valikoimassamme olevien ekopuuvillaa sisältävien tuotteiden määrää. Ekopuuvillamerkintöjä on useita. Alkuvaiheessa tuotteille myönsi sertifikaatin Organic Cotton Content Standard.

FSC_LOGO_1

Tuoteriippumme valmistetaan pääasiassa FSC-merkitystä paperista. FSC tulee sanoista Forest Stewardship Council. FCS-merkintä tarkoittaa, että riippu on valmistettu vastuullisesti hoidetusta metsästä peräisin olevasta puusta. Vastuullisessa metsänhoidossa otetaan huomioon ympäristö, yhteiskuntavastuu ja taloudellinen kannattavuus.

FTI_LOGO_LONG

 

Springhill Textile vastaa siitä, että toiminnassa käytettävillä pakkauksilla ja tuotteilla on Vihreä piste -merkintä. Vihreä piste on tavaramerkki, joka osoittaa, että pakkausmaksu on maksettu maassa, jossa tuote on pakattu myyntiä varten. Ruotsissa tavaramerkkioikeudet omistaa FTI.