Kannamme Vastuuta

OTAMME VASTUUTA IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ
KANNAMME VASTUUTA – CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Springhillin kautta GUTZ takaa korkean laadun. Laatu ei tarkoita ainoastaan tuotteiden korkeaa laatua, hienoja lankoja ja miellyttävän tuntuisia kankaita, vaan myös vastuuta siitä, miten toimintamme vaikuttaa ihmisiin ja ympäristöön. Kyse on sekä sosiaalisesta vastuusta että ympäristövastuusta koko arvoketjussa.

BSCI-JÄSENYYS

Springhillin toimintaohjeita kehitetään jatkuvasti sosiaalisen vastuun kehittämiseksi toimitusketjussa. Toukokuusta 2007 alkaen Springhill Textile AB on noudattanut sosiaalista laadunvalvonnan mallia (BSCI, Business Social Compliance Initiative), jonka puitteissa yli 1 000 eurooppalaista yritystä tekevät yhteistyötä kehittääkseen yhteisiä toimintaohjeita parempien työehtojen luomiseksi maissa, joissa yritykset tuottavat tavaroita. Toimintaohjeissa, jotka perustuvat YK:n lapsen oikeuksien sopimukselle, YK:n ihmisoikeussopimukselle, Kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimuksille sekä kansalliselle lainsäädännölle, säädetään mm. seuraavaa:

  • Ei pakkotyötä
  • Ei lapsityövoimaa
  • Työntekijöillä on turvallinen työympäristö, jossa heidän terveyttään ei vaaranneta, jossa onnettomuuksia ennaltaehkäistään ja jossa on tarjolla juomakelpoista vettä, saniteettitilat ja tarpeelliset suojavarusteet.
  • Työntekijöillä on säädetty palkka ja työaika sekä säädetyt vapaat.
  • Ei työsyrjintää
  • Työntekijöillä on oikeus kuulua liittoon ja noudattaa kollektiivisia työehtosopimuksia.

BSCI-mallin noudattaminen on askel kohti entistä parempaa ja vastuullisempaa yritystä pitkällä tähtäimellä. Springhill työskentelee tietoisesti kehittääkseen ja kouluttaakseen tavarantoimittajiaan työehtojen parantamisessa. Ohjenuorana on kommunikointi, koordinointi ja konkreettisten vaatimusten asettaminen tavarantoimittajille. Tämä on jatkuva prosessi, joka koskee tuotetta, ympäristöä ja kaikkia tuotantoprosessissa mukana olevia tahoja. Lisätietoja BSCI/Amfori, https://www.amfori.org/