VÅRA KÖPVILLKOR

ALLMÄNNA VILLKOR

GUTZ hjälper er att tjäna pengar till klassresan, cupen eller vad ni än drömmer om. För att kunna göra det har vi några regler och villkor.

Mellan Springhill Textile AB, nedan kallat GUTZ och förening/lag/skola/skolklass nedan gemensamt kallade “Kunden”, gäller dessa villkor.

1. ALLMÄNT

Leverans och distribution av GUTZ produkter sker i syfte att kunden under en begränsad period ska tjäna pengar till ett gemensamt mål såsom träningsläger eller klassresa på den förtjänst som görs vid vidareförsäljning av GUTZ produkter till slutkund.

Försäljning och distribution av GUTZ produkter sker genom att Kunden beställer Startpaketet. Därefter tar Kunden upp beställningar av GUTZ produkter under en begränsad tid. Sedan tar GUTZ emot en gemensam beställning från Kunden enligt angiven tidsplan. GUTZ skickar beställd kvantitet till Kunden. Förutsättning för att köpa GUTZ produkter är att Kunden utsett en kontaktperson som solidariskt med Kunden ansvarar för betalning gentemot GUTZ.

2. GUTZ FÖRPLIKTELSER

GUTZ säljer endast till förening/lag/skola/skolklass. GUTZ åtar sig att stödja Kunden under säljperioden samt förbinder sig att ersätta eventuella reklamationer efter prövning.

3. KUNDENS FÖRPLIKTELSER

Kunden förbinder sig att sälja GUTZ produkter i egen regi genom uppsökande verksamhet och får inte utbetala någon lön eller annan ersättning för detta.

Intjänade pengar ska inte tillfalla enskilda medlemmar i försäljningsgruppen utan ska tillkomma samtliga medlemmar inom försäljningsgruppen. Försäljningsgruppens intäkter ska oavkortat användas till att uppfylla gruppens gemensamma mål.

Vid försäljning av GUTZ produkter upplysa slutkunden om sin ångerrätt samt hur denna skall utövas enligt lag (se även punkt 8 ang. Ångerrätt & Reklamation).

4. FÖRTJÄNST/VINST

Kundens förtjänst/vinst är skillnaden mellan kundens inköpspris och kundens försäljningspris.

5. KRAV PÅ LAGLEDARE

Lagledaren skall vara myndig, inte vara belastad med betalningsanmärkningar och acceptera att en anmärkningskontroll tas. Observera att kontrollen inte registreras hos UC eller annat företag och påverkar inte lagledaren privat, såsom vid ansökan om lån etc. Lagledaren och Kunden har delat betalningsansvar gentemot GUTZ.

6. LEVERANS & FRAKT

Startpaketet levereras inom 5-7 arbetsdagar fraktfritt till angiven leveransadress. Slutleverans som överstiger 175 paket levereras fraktfritt. För slutleverans under 175 paket tillkommer frakt enligt gällande tabell.

7. BETALNINGSVILLKOR

Faktura skickas tillsammans med Kundens produkter i samband med slutleverans (om inte fakturaadressen skiljer sig från leveransadressen) med en kredit om 20 dagar från leveransdagen. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta, för närvarande 14 % per påbörjad månad.

8. ÅNGERRÄTT & REKLAMATION

Enligt Lag (2005:59) om distans- och hemförsäljning har slutkunden rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från leverans.

Eventuella reklamationer följer Konsumentköplagen och skall komma GUTZ tillhanda ” inom skälig tid” efter slutleverans.

som innehar varumärkesrätten.