INTEGRITETSPOLICY

 1. Allmänt

Vi på Gutz (Springhill Textile AB) vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter samt hur vi i övrigt säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt för oss att du läser och förstår denna integritetspolicy och att känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

 1. Vem är personuppgiftsansvarig?

2.1 Springhill Textile AB, med org. nr 5564022912 och postadress Box 22300, 250 25 Helsingborg (i denna policy kallat ”Gutz Springhill Textile AB)”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när Gutz (Springhill Textile AB) tillhandahåller och marknadsför produkter och tjänster samt vid övriga kontakter med Gutz (Springhill Textile AB), såsom besök i vår webbutik eller kundsupportärenden via e-post och telefon. Som personuppgiftsansvarig är det Gutz (Springhill Textile AB)s ansvar att se till att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt enligt tillämplig lagstiftning.

2.2 Gutz (Springhill Textile AB) har en gemensam IT-infrastruktur med vissa bolag inom Gutz (Springhill Textile AB)koncernen. Affärstransaktionerna med våra kunder samt tillhörande personuppgifter och databaser som omfattas av denna infrastruktur hanteras och ägs centralt av Gutz (Springhill Textile AB). Gutz (Springhill Textile AB) har alltså det bestämmande inflytandet över dina personuppgifter och har genom avtal med övriga koncernbolag säkerställt kontroll och trygg hantering av dina personuppgifter.

 1. Vilka personuppgifter om dig behandlar vi?

Gutz (Springhill Textile AB) samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig som kund eller potentiell kund i samband med att du genomför köp, använder våra tjänster och i samband med att vi marknadsför och saluför våra produkter och tjänster.

 • Kontaktuppgifter såsom namn, titel och attesträttighet, e-postadress, leveransadress, fakturaadress och telefonnummer.
 • Ålder
 • Kontoinformation såsom kundnummer, användarnamn, lösenord och när kontot registrerades eller ändras.
 • Kundval avseende inställningar för marknadskommunikation och personliga erbjudanden
 • Identifikationsnummer, dvs. personnummer eller organisationsnummer.
 • Orderinformation såsom ordernummer, beställda produkter eller tjänster, orderdatum, pris, eventuell rabatt och köphistorik.
 • Betalningsuppgifter såsom betalningssätt, kortnummer, kortinnehavare, transaktionstidpunkt, belopp, IP-adress och betalningshistorik.
 • Finansiell information såsom kreditupplysningar.
 • Korrespondens och annan information om supportärenden såsom ljudinspelningar av samtal, anteckningar och e-postmeddelanden vid kontakt med kundservice.
 • Användargenererade data om din interaktion med Gutz (Springhill Textile AB)s marknadskommunikation och webbplatser, såsom IP-adress, enhetsinformation (teknisk information om dator, mobiltelefon och andra enheter som du använder t.ex. webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem), platsinformation, svar på enkäter samt klick- och besökshistorik som bland annat visar vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev och vilka av våra event du anmält dig till och deltagit på samt resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar.
 • Beteende och/eller preferenser såsom deltagande i event, recensioner av kundupplevelsen hos Gutz (Springhill Textile AB) och aktivitetsmönster i butik för att utvärdera misstanke om brott.
 •  
 1. Från vilka källor samlar vi in uppgifter om dig som kund?

4.1 Gutz (Springhill Textile AB) samlar in dina personuppgifter direkt från dig när du genomför en beställning, besöker Gutz (Springhill Textile AB)s hemsida, deltar vid våra events, klickar på länkar i digital marknadskommunikation som vi har skickat till dig, är i kontakt med vår kundtjänst och när du på annat sätt har kontakt med Gutz (Springhill Textile AB) och lämnar uppgifter om dig. Information om dig samlas in vid dessa tillfällen för att du ska kunna ingå avtal med Gutz (Springhill Textile AB) och för att Gutz (Springhill Textile AB) ska kunna tillhandahålla sina produkter och tjänster till dig.

4.2 Om du är innehavare av ett Gutz (Springhill Textile AB)konto samlar Gutz (Springhill Textile AB) även in personuppgifter om dig vid registrering av kontot samt under tiden som du är kontoinnehavare, t.ex. din köphistorik, ditt beteende på Gutz (Springhill Textile AB)s webbplats, dina kundval för att ta emot marknadskommunikation och vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att besöka vår webbutik samt genom att läsa eller klicka på länkar i våra digitala utskick.

4.3 Utöver de uppgifter som Gutz (Springhill Textile AB) samlar in från dig kan vi också samla in personuppgifter från någon annan, dvs. från tredje part. Vi hämtar information från offentliga register via tredje parts tjänster för adressuppdatering, för att kontrollera att vi har rätt kontaktuppgifter till dig. Vi hämtar uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, upplysningsföretag eller banker. Vi hämtar även information i marknadsföringssyfte från sociala medier.

4.4 Gutz (Springhill Textile AB) samlar även in vissa personuppgifter via cookies som loggar hur du använder vår webbplats och därmed vilket innehåll du föredrar. Du hittar mer information om hur vi använder oss av cookies i Gutz (Springhill Textile AB)s cookiepolicy.

 1. Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Gutz (Springhill Textile AB) samlar in och hanterar uppgifter om dig för olika ändamål. Dessa ändamål sätter de yttre ramarna för vad vi får använda dina personuppgifter till. Nedan förklarar vi ändamålen med vår behandling och ger exempel på vilka behandlingsaktiviteter som sker under respektive ändamål. Observera att vissa av dina personuppgifter kan behandlas för flera ändamål.

 1. a) Hantera beställningar och köp

Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar aktiviteter för att bland annat identifiera dig, skicka orderbekräftelse, hantera betalning för beställda produkter och varor samt bedöma vilka betalningssätt vi kan erbjuda dig (baserat på kontaktuppgifter, beställda varor, betalningshistorik och finansiell information), leverera beställningar, avisera om leverans samt hantera reklamations- och garantiärenden avseende köpta produkter och tjänster.

Den insamling av uppgifter som vi gör för att kunna hantera dina beställningar och köp krävs för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt Gutz (Springhill Textile AB)s allmänna försäljningsvillkor. Om uppgifterna inte lämnas av dig kan våra skyldigheter inte fullgöras och vi kan i så fall neka dig beställningen eller köpet.

 1. b) Tillhandahålla och hantera Gutz (Springhill Textile AB)konto

Personuppgifter behandlar vi för detta ändamål för att t.ex. ge dig behörighet att logga in på kontot, säkerställa din identitet, skapa dina personliga sidor, upprätthålla korrekta kontaktuppgifter, hantera dina inställningar för marknadskommunikation och personligt anpassade erbjudanden, underlätta för dig att handla i vår webbutik genom förifyllda uppgifter och sparade digitala varukorgar, underlätta för dig att hantera ärenden och reklamationer samt göra det möjligt för dig att följa din order- och betalningshistorik.

Läs mer om registrering av Gutz (Springhill Textile AB)konto i Vv. Insamlingen av uppgifter som vi gör för att kunna tillhandahålla och administrera ditt Gutz (Springhill Textile AB)konto krävs för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt Villkoren för Gutz (Springhill Textile AB) konto. Om uppgifterna inte lämnas kan våra skyldigheter inte fullgöras och vi kan i så fall neka dig registrering av konto eller avsluta Gutz (Springhill Textile AB) kontot.

 1. c) Lämna anpassad information, förmåner och erbjudanden samt ge en personlig upplevelse av vår webbutik till dig som har Gutz (Springhill Textile AB)konto

Vi på Gutz (Springhill Textile AB) vill att du ska få bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats och när vi kommunicerar med dig. Därför behandlar vi personuppgifter för detta ändamål så vi kan förbättra din användarupplevelse i syfte att skapa, erbjuda och lämna dig personligt anpassat innehåll i kommunikation och marknadsföring via post, e-post, sms/mms och telefon med individuella förmåner och erbjudanden, rekommendationer, inbjudningar till events och annan information som vi tror är relevant för dig. För att möjliggöra detta utförs analyser på de uppgifter som Gutz (Springhill Textile AB) samlar in såsom ålder, bostadsort, orderhistorik och användargenererade data.

Läs mer om hur vi anpassar våra erbjudanden och kommunikation efter dina personliga egenskaper samt hur du avböjer personliga erbjudanden i Villkoren för Gutz (Springhill Textile AB) konto. Insamlingen av uppgifter som vi gör för ändamålet krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt dessa villkor. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi behöver i så fall begränsa vissa förmåner och andra fördelar som är kopplade till ditt konto.

 1. d) Lämna anpassad information, förmåner och erbjudanden samt ge en personlig upplevelse när vi kommunicerar med dig som inte har Gutz (Springhill Textile AB)konto

Vi på Gutz (Springhill Textile AB) vill att du ska få bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats och när vi kommunicerar med dig. Därför behandlar vi personuppgifter för detta ändamål så vi kan förbättra din användarupplevelse i syfte att skapa, erbjuda och lämna dig personligt anpassat innehåll i kommunikation och marknadsföring via post, e-post, sms/mms och telefon med individuella förmåner och erbjudanden, rekommendationer, inbjudningar till events och annan information som vi tror är relevant för dig. För att möjliggöra detta utförs analyser på de uppgifter som Gutz (Springhill Textile AB) samlar in såsom ålder, bostadsort, orderhistorik och användargenererade data.

Läs mer om hur vi anpassar våra erbjudanden och kommunikation efter dina personliga egenskaper samt hur du avböjer personliga erbjudanden här. Insamlingen av uppgifter som vi gör för ändamålet sker på basis av samtycke. Samtycket kan när som helst återkallas genom att kontakta oss på info@Gutz.fi.

 1. e) Lämna information om och marknadsföra produkter och tjänster

Vi behandlar personuppgifter för detta ändamål för att per post, e-post, sms/mms och telefon informera dig om och marknadsföra de produkter, tjänster och erbjudanden som Gutz (Springhill Textile AB) säljer, visa rekommendationer, samt bjuda in till events, tävlingar och marknads- och kundnöjdhetsundersökningar.

För dig som är innehavare av Gutz (Springhill Textile AB)konto, läs mer om vår marknadskommunikation i Villkoren för Gutz (Springhill Textile AB)konto.

 1. f) Genomföra och hantera deltagande i event, tävlingar och andra marknadsföringsåtgärder

Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar åtgärder för att t.ex. identifiera deltagare, kommunicera med deltagare i en tävling samt utse vinnare och förmedla vinster, kontrollera deltagares ålder samt kommunicera med deltagare innan och efter ett event (såsom bekräftelser på anmälningar, påminnelser och utvärderingar). Observera att information om att du har deltagit i events omfattas av kategorin användargenererade data som behandlas för andra ändamål.

 1. g) Hantera ärenden som kommer in till Gutz (Springhill Textile AB)s kundtjänst eller andra supportfunktioner

Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar Gutz (Springhill Textile AB)s aktiviteter för att t.ex. kommunicera, säkerställa kundens identitet, utreda klagomål- och supportärenden, besvara frågor som kommer in till kundtjänst eller andra supportfunktioner via e-post, telefon eller digitala kanaler, rätta felaktiga uppgifter, ge teknisk support och vårda kundförhållandet.

 1. h) Fullgöra rättsliga förpliktelser som krävs av Gutz (Springhill Textile AB)

Personuppgifter behandlas för detta ändamål för att Gutz (Springhill Textile AB) ska kunna uppfylla krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Exempel på sådana krav är produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information om produktlarm och produktåterkallelser (t.ex. vid en defekt eller hälsovådlig produkt) och skyldigheter att spara viss information enligt bokföringslagen som kan hänföras till en enskild individ. Om uppgifterna som Gutz (Springhill Textile AB) samlar in inom ramen för detta ändamål inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi kan i så fall neka dig beställningen, köpet eller den aktivitet som ger upphov till våra rättsliga förpliktelser.

 1. i) Förhindra missbruk av Gutz (Springhill Textile AB)konton och förhindra, förebygga och utreda brott inom ramen för vår verksamhet samt att fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk

Behandling av personuppgifter för detta ändamål sker bland annat för att förhindra missbruk av Gutz (Springhill Textile AB)konton samt förebygga och utreda misstanke om stöld och bedrägeri. I våra fysiska butiker har vi därför kameraövervakning och när du vill betala för varor på faktura genomför vi därför en bedrägerikontroll där vi analyserar vilka produkter du vill köpa, leveransadress, värdet av produkterna, m.m. Vi flaggar handlingsmönster som ofta förekommer i samband med bedrägerier och därefter genomförs en manuell prövning för att undersöka risken att det kan vara fråga om ett bedrägeriförsök. Misstänkta brott och försök till brott kan komma att polisanmälas.

 1. j) Utvärdera, utveckla och förbättra Gutz (Springhill Textile AB) tjänster, produkter och system för våra kunder generellt

Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar aktiviteter för att bland annat göra vår webbutik och andra tjänster mer användarvänliga, utveckla eller lyfta fram digitala funktioner, förbättra vårt kunderbjudande (t.ex. utveckling av tjänster och produkter), ta fram underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden (t.ex. för att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser), utveckla och förbättra företagets sortiment och resurseffektivitet samt förbättra vårt IT-system för att höja säkerheten, ta fram statistik för marknads- och kundanalyser samt affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till beställningar och köp, automatiskt arkivera beteenden som senare kan behöva granskas av säkerhetsskäl samt ge kunder möjlighet att påverka det sortiment som Gutz (Springhill Textile AB) tillhandahåller. För att kunna uppfylla detta ändamål utför Gutz (Springhill Textile AB) generella analyser i aggregerad form, dvs. inte på individnivå, avseende bland annat klick- och besöksbeteenden, enhetsinformation, orderhistorik, betalningshistorik, geografisk ort och enskilda kunders feedback.

 1. Vilka är de legala grunderna för vår behandling av dina personuppgifter?

För att Gutz (Springhill Textile AB) ska ha rätt att samla in och behandla dina personuppgifter måste det finnas en laglig grund för varje ändamål som uppgifterna behandlas för. De lagliga grunderna som vi baserar vår behandling på är beskrivna i detta avsnitt. Observera att flera lagliga grunder kan vara tillämpliga för samma behandling.

 1. a) Rättslig förpliktelse

Denna grund innebär att vår behandling är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som krävs av Gutz (Springhill Textile AB), exempelvis att dokumentera betalningsuppgifter för att uppfylla kraven i bokföringslagen.

 1. b) Avtalsförpliktelser

Denna grund innebär att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig som kund eller för att kunna ingå avtal i ett senare skede. För dig som är innehavare av ett Gutz (Springhill Textile AB)konto har du, genom att acceptera Villkoren för Gutz (Springhill Textile AB)konto, ingått ett avtal med Gutz (Springhill Textile AB) som sätter ramarna för vilken behandling av dina personuppgifter som kan ske för att tillhandahålla, hantera och administrera våra tjänster som är kopplade till Gutz (Springhill Textile AB)kontot, t.ex. analys av dina personliga egenskaper för att ge dig personligt anpassade förmåner och erbjudanden. Vid beställning eller köp behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra skyldigheter enligt Gutz (Springhill Textile AB)s allmänna försäljningsvillkor. Då kan det t.ex. vara nödvändigt att Gutz (Springhill Textile AB) registrerar dina kontaktuppgifter så vi kan fullgöra vår skyldighet att leverera produkten eller tjänsten samt att vi gör en kreditupplysning om du väljer faktura som betalningssätt så vi kan säkerställa din betalningsförmåga.

 1. c) Berättigat intresse

Denna grund innebär att vår behandling baseras på en s.k. intresseavvägning av berättigat intresse. Med detta menas att behandlingen sker för att Gutz (Springhill Textile AB) bedömer att vi har berättigade intressen av att behandla dina personuppgifter som väger tyngre än ditt intresse att inte få personuppgifterna behandlade. På denna grund behandlar vi bland annat dina personuppgifter för att förhindra missbruk av Gutz (Springhill Textile AB)konto samt förhindra, förebygga och utreda brott inom ramen för vår verksamhet. Om vi bedömer att brott eller försök till brott har begåtts och vi gör en polisanmälan kommer Gutz (Springhill Textile AB) även fortsätta att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk.

 1. d) Samtycke

Denna grund innebär att vi behandlar dina personuppgifter när du lämnat ditt uttryckliga samtycke till vår behandling. Exempelvis inhämtar Gutz (Springhill Textile AB) ditt samtycke till att behandla personuppgifter om allergier vid beställning av mat inför event. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallandet av samtycket ska inte påverka lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas.

 1. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

7.1 Gutz (Springhill Textile AB) kommer att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna behandlas för. Hur lång lagringsperioden är beror alltså på för vilket ändamål som uppgifterna behandlas. Därutöver kan Gutz (Springhill Textile AB) komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk, t.ex. om det pågår en tvist eller om en anmälan om brott har lämnats in till Polismyndigheten. Vi genomför regelbundet gallringar och ta bort personuppgifter som inte längre är nödvändiga.

7.2 Gutz (Springhill Textile AB) sparar personuppgifter kopplade till ditt Gutz (Springhill Textile AB)konto så länge du är aktiv genom att interagera med Gutz (Springhill Textile AB) på olika sätt. Om du har varit inaktiv under en viss period kommer Gutz (Springhill Textile AB)kontot automatiskt att avslutas och de personuppgifter som vi har samlat in och behandlat för att tillhandahålla Gutz (Springhill Textile AB)kontot och tjänsterna kopplade till kontoinnehavet raderas. Läs mer om detta och hur vi definierar inaktiva kunder i Villkoren för Gutz (Springhill Textile AB)konto.

 1. Översikt av vår personuppgiftsbehandling

Nedan har vi gjort en översiktlig sammanställning av vår behandling av personuppgifter för att tydligt förklara vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar för våra olika ändamål, vilken rättslig grund som ligger till grund för vår behandling och hur länge vi lagrar uppgifterna.

 

Ändamål Laglig grund Kategorier av personuppgifter Lagringstid
För att kunna hantera dina beställningar och köp Avtalsförpliktelser enligt Gutz (Springhill Textile AB)s allmänna försäljningsvillkor
 • Kontaktuppgifter
 • Kontoinformation
 • Identifikationsnummer
 • Orderinformation
 • Betalningsuppgifter
 • Finansiell information
Fem år efter att din beställning är betald och levererad, alternativt så länge en reklamation av en defekt produkt inte har avslutats. Om garantiperioden för köpt produkt eller tjänst är längre, efter att den perioden har löpt ut eller så länge ett garantianspråk pågår.
För att tillhandahålla och hantera ditt Gutz (Springhill Textile AB)konto Avtalsförpliktelser enligt Villkoren för Gutz (Springhill Textile AB)konto
 • Kontaktuppgifter
 • Kontoinformation
 • Identifikationsnummer
 • Orderinformation
 • Betalningsuppgifter
 • Användargenererade data
 • Kundval
Så länge du har ett Gutz (Springhill Textile AB)konto eller så länge ett rättsligt anspråk föreligger.
För att lämna personligt anpassad information, förmåner och erbjudanden samt ge en personligt anpassad upplevelse av vår webbutik till dig som har Gutz (Springhill Textile AB)konto Avtalsförpliktelser enligt Villkoren för Gutz (Springhill Textile AB)konto
 • Kontaktuppgifter
 • Ålder
 • Kontoinformation
 • Orderinformation
 • Betalningsuppgifter
 • Användargenererade data
 • Kundval
Så länge du har ett Gutz (Springhill Textile AB)konto eller så länge ett rättsligt anspråk föreligger.
Lämna anpassad information, förmåner och erbjudanden samt ge en personlig upplevelse när vi kommunicerar med dig som inte har Gutz (Springhill Textile AB)konto Samtycke
 • Kontaktuppgifter
 • Ålder
 • Användargenererade data
Två år efter att du senast klickat på en länk i vår kommunikation till dig.
För att lämna information om och marknadsföra produkter och tjänster Berättigat intresse
 • Kontaktuppgifter
 • Kontoinformation
 • Ålder
 • Orderinformation
 • Användargenererade data
 • Kundval
Två år efter att du senast klickat på en länk i vår kommunikation till dig eller så länge ett rättsligt anspråk föreligger.
För att genomföra och hantera deltagande i event, tävlingar och andra marknadsföringsåtgärder

Berättigat intresse

Samtycke (avseende allergi vid beställning av mat)

 • Kontaktuppgifter
 • Kontoinformation
 • Identifikationsnummer
 • Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag, anmälan och utvärdering
 • Allergi vid beställning av mat
Ett år efter att eventet eller tävlingen avslutats eller så länge ett rättsligt anspråk föreligger.
För att hantera ärenden som kommer in till kundtjänst och andra supportfunktioner

Avtalsförpliktelse enligt Villkoren för Gutz (Springhill Textile AB)konto för dig som är kontoinnehavare

Berättigat intresse för dig som inte är innehavare av Gutz (Springhill Textile AB)konto

 • Kontaktuppgifter
 • Kontoinformation
 • Identifikationsnummer
 • Orderinformation
 • Betalningsuppgifter
 • Användargenererade data
 • Anställning eller medlemskap som berättigar till förmåner
 • Korrespondens och annan information om supportärenden
 • Ljudinspelningar av samtal till kundtjänst och andra supportfunktioner

Fem år efter den senaste kontakten i ärendet, alternativt så länge en reklamation av en defekt produkt inte har avslutats. Om garantiperioden för produkt eller tjänst som ärendet avser är längre än fem år, efter att garantiperioden har löpt ut eller så länge ett garantianspråk pågår.

Ljudinspelningar av samtal till kundtjänst och andra supportfunktioner raderas efter 20 dagar.

För att fullgöra rättsliga förpliktelser såsom krav i bokföringslagen, produktansvar samt skydd av dina personuppgifter i våra system Rättlig förpliktelse
 • Kontaktuppgifter
 • Kontoinformation
 • Identifikationsnummer
 • Orderinformation
 • Betalningsuppgifter
 • Korrespondens och annan information om kundsupportärenden
Så länge vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt tillämplig lag eller myndighetsbeslut eller så länge ett rättsligt anspråk föreligger.
För att förhindra missbruk av Gutz (Springhill Textile AB)konton och förhindra, förebygga och utreda brott inom ramen för vår verksamhet samt att fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk Berättigat intresse
 • Kontaktuppgifter
 • Kontoinformation
 • Identifikationsnummer
 • Orderinformation
 • Betalningsuppgifter
 • Användargenererade data
 • Beteende och/eller preferenser
 • Videoinspelningar från våra butiker

Under tiden som nödvändiga kontroller utförs. Om behandlingen leder till polisanmälan kommer uppgifterna att sparas så länge det krävs för att fullfölja anmälan och fastställa, försvara eller göra gällande det rättsliga anspråket.

Videoinspelningar från våra butiker sparas i 8 veckor.

För att utvärdera, utveckla och förbättra Gutz (Springhill Textile AB)koncernens tjänster, produkter och system för våra kunder generellt Berättigat intresse
 • Kontaktuppgifter
 • Kontoinformation
 • Ålder
 • Orderinformation
 • Betalningsinformation
 • Användargenererade data
 • Beteende och/eller preferenser
 • Kundval
 • Korrespondens och annan information om supportärenden

Så länge du har ett Gutz (Springhill Textile AB)konto för dig som är kontoinnehavare.

Fem år efter att du senast interagerat med Gutz (Springhill Textile AB) om du inte är innehavare av Gutz (Springhill Textile AB)konto, t.ex. besökt vår hemsida, loggat in på tidigare Gutz (Springhill Textile AB)konto eller klickat på en länk i vår kommunikation till dig eller så länge ett rättsligt anspråk föreligger.

 

 1. Vilka delar vi dina personuppgifter med?

9.1 Gutz (Springhill Textile AB) kan komma att lämna ut dina uppgifter till andra företag för att du ska kunna ta del av våra erbjudanden, produkter och tjänster. Mottagarna av dina personuppgifter kan antingen vara personuppgiftsbiträden till Gutz (Springhill Textile AB), dvs. företag som behandlar dina uppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner, eller självständigt personuppgiftsansvariga, dvs. företag som ansvarar självständigt för behandlingen av dina uppgifter då de har en direkt relation med dig som kund såsom Klarna.

9.2 Gutz (Springhill Textile AB) kan även komma att lämna ut dina uppgifter till myndigheter om det är nödvändigt för att följa lag, föreskrift eller myndighetsbeslut eller för att Gutz (Springhill Textile AB) ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk.

9.3 Beroende på vilka kontakter du har haft med Gutz (Springhill Textile AB), t.ex. om du är innehavare av ett Gutz (Springhill Textile AB)konto eller mottar marknadskommunikation, kan Gutz (Springhill Textile AB) lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare:

 • Andra bolag inom Gutz (Springhill Textile AB)koncernen som agerar personuppgiftsbiträde till Gutz (Springhill Textile AB) för vi ska kunna uppfylla de olika ändamålen som anges i denna policy. De lagliga grunderna för överföringen till våra koncernbolag är desamma som för vår egen behandling.
 • Företag som tillhandahåller information från folkbokföringen eller andra offentliga register för att säkerställa att vi har rätt kontaktuppgifter till dig så vi kan hantera dina beställningar och köp samt ditt Gutz (Springhill Textile AB)konto och tjänsterna kopplade till ditt kontoinnehav. De uppgifter som lämnas ut är identifikationsnummer och kontaktuppgifter baserat på våra avtalsförpliktelser till dig som laglig grund.
 • Analys- och marknadsföringsföretag som tillhandahåller tjänster såsom automatiserade marknadsföringsverktyg, analyser, kommunikation, print och distribution. Dessa mottagare hjälper Gutz (Springhill Textile AB) med att analysera dina uppgifter samt att informera om och marknadsföra de produkter och tjänster som Gutz (Springhill Textile AB) säljer. De uppgifter som lämnas ut är kontaktuppgifter, kontoinformation, kundval, orderuppgifter och användargenererade data baserat på berättigat intresse samt våra avtalsförpliktelser till dig som innehavare av Gutz (Springhill Textile AB)konto som lagliga grunder.
 • Statliga myndigheter, såsom Polismyndigheten eller Skatteverket, som vi är skyldiga att lämna ut dina personuppgifter till enligt lag eller myndighetsbeslut eller som vi lämnar ut personuppgifter till pga. misstanke om brott eller försök till brott. De kategorier av uppgifter som lämnas ut är kontaktuppgifter, identifikationsnummer, kontoinformation, orderinformation, betalningsuppgifter, användargenererade data baserat på rättslig förpliktelse som åligger Gutz (Springhill Textile AB) eller för att vi ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk.

9.4 Om du lägger en beställning eller genomför köp från Gutz (Springhill Textile AB) kan vi dessutom lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare inom ramen för hantering av dina beställningar och köp baserat på våra avtalsförpliktelser gentemot dig som laglig grund:

 • Leverantörer, tillverkare, distributörer och underleverantörer av produkter och tjänster som Gutz (Springhill Textile AB) säljer som bland annat tillhandahåller produkterna och tjänsterna samt hjälper oss med supporttjänster såsom underhåll, reparation och kassering av returnerade produkter. Uppgifterna som lämnas är kontaktuppgifter och orderinformation.
 • Logistikföretag och speditörer som hjälper oss med varutransporter så vi kan leverera våra produkter och tjänster till dig. Vi lämnar ut kontaktuppgifter och orderinformation till dessa mottagare.
 • Samarbetspartners och leverantörer av betalningslösningar, t.ex. kortinlösande företag, banker, kreditinstitut och andra finansiella aktörer, som ser till att du kan genomföra betalningar och erbjuder dig olika finansieringslösningar. Uppgifterna som lämnas ut är kontaktuppgifter, identifikationsnummer och betalningsuppgifter.
 • Kreditvärderingsinstitut, kreditupplysningsföretag eller banker som förser oss med underlag för att vi ska kunna säkerställa din betalningsförmåga, t.ex. kreditupplysningar, när du ansöker om kredit inom ramen för hantering av dina beställningar och köp. Den uppgift som lämnas ut är identifikationsnummer.
 • Företag som tillhandahåller finansiella tjänster såsom reskontra och inkassoverksamhet som säkerställer att Gutz (Springhill Textile AB) får betalt för levererade produkter och tjänster inom ramen för hantering av dina beställningar och köp. De av uppgifter som lämnas ut är kontaktuppgifter, identifikationsnummer, orderinformation och betalningsuppgifter.

9.5 Gutz (Springhill Textile AB) kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

 1. Var lagrar vi dina personuppgifter?

Gutz (Springhill Textile AB) kommer främst att hantera dina personuppgifter inom EU/EES. Men vi kan även komma att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om vi behöver dela dina uppgifter med Gutz (Springhill Textile AB)s leverantörer eller samarbetspartners som finns utanför eller lagrar personuppgifter i ett land utanför EU/EES. Om dina personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES kommer Gutz (Springhill Textile AB) att vidta de åtgärder som krävs för att på ett lagligt sätt överföra personuppgifterna genom att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES, exempelvis genom att ingå avtal med mottagaren som innefattar EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

 1. Vad har du som registrerad kund för rättigheter?

11.1 Gutz (Springhill Textile AB) ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. I detta avsnitt beskrivs dina rättigheter kopplade till vår behandling av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Om du har frågor om detta eller vill utöva någon rättighet, vänligen kontakta oss på de uppgifter som framgår längst ner i denna policy.

 1. a) Rätt till tillgång till dina personuppgifter

Vi på Gutz (Springhill Textile AB) vill vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill få insyn i den behandling som vi gör om dig har du rätt att begära att få information om behandlingen, inklusive en kopia av dina personuppgifter som är under behandling, ett s.k. registerutdrag. Detta omfattar information om ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringsperiod eller kriterierna för hur lagringsperiod fastställs, information om varifrån uppgifter har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive information om logiken bakom och betydelsen av behandlingen. Observera att vid en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter om dig för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person och vilka uppgifter du vill ta del av. Registerutdraget är kostnadsfritt men vid upprepade förfrågningar har Gutz (Springhill Textile AB) rätt att ta ut en administrativ avgift om 100 kr.

 1. b) Rätt till rättelse av dina personuppgifter

Gutz (Springhill Textile AB) är måna om att ha korrekta och uppdaterade personuppgifter. Om uppgifterna som vi har om dig är felaktiga har du rätt att begära att de rättas. Du har även rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter, t.ex. om vi har rätt gatuadress men saknar gatunummer. På din begäran kommer vi så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

 1. c) Rätt till radering av dina personuppgifter

Vi respekterar att de personuppgifter som vi behandlar om dig är lånade från dig. Du har därför rätt att begära att Gutz (Springhill Textile AB) tar bort dina personuppgifter när uppgifterna behandlats på ett olagligt sätt, måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som Gutz (Springhill Textile AB) omfattas av, inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har behandlats eller när du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som Gutz (Springhill Textile AB) har gjort och det saknas berättigat intresse för Gutz (Springhill Textile AB) eller tredje part som väger tyngre (se nedan avsnitt f) för information om rätten att invända). Vi kan dock inte alltid tillmötesgå din begäran då det kan finnas anledningar som ger oss rätt att fortsätta behandlingen, t.ex. om personuppgifterna behandlas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som legal grund (såsom enligt krav i bokföringslagen) eller om uppgifterna är nödvändiga för att Gutz (Springhill Textile AB) ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

 1. d) Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format och i vissa fall få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rätt omfattar dock bara uppgifter som du själv har lämnat till Gutz (Springhill Textile AB) och som vi behandlar med stöd av samtycke eller avtalsförpliktelse gentemot dig som laglig grund.

 1. e) Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas i vissa situationer, vilket innebär att uppgifterna bara får behandlas för vissa ändamål. Du kan t.ex. begära begränsning av felaktiga uppgifter när du har begärt rättelse. Under tiden som Gutz (Springhill Textile AB) utreder uppgifternas korrekthet kommer behandlingen av dem att begränsas. Vid begränsning av behandling ska personuppgifter bara behandlas, med undantag för lagring, när följande föreligger:

 1. Den registrerade har gett samtycke till behandling
 2. Gutz (Springhill Textile AB) behöver utöva eller skydda sig mot rättsliga anspråk
 3. För att skydda fri- och rättigheter av en annan registrerad eller juridisk person
 4. För skäl av allmän vikt för Europeiska unionen eller medlemsland
 1. f) Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

När Gutz (Springhill Textile AB) behandlar dina personuppgifter baserat på intresseavvägning av berättigat intresse som legal grund eller för direktmarknadsföring har du har rätt invända mot vår behandling. Invändning mot Gutz (Springhill Textile AB)s intresseavvägning kan göras när du har personliga skäl som rör situationen. Vid sådan invändning bedömer Gutz (Springhill Textile AB) om vi har berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre ditt intresse att skydda din integritet. Om så är fallet får Gutz (Springhill Textile AB) fortsätta att behandla dina personuppgifter trots att du har motsatt dig behandlingen. Invändning mot direktmarknadsföring och analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål kan du göra utan att uppge några skäl. Detta styr du själv över genom inställningarna på Mina sidor där du väljer om du vill ta emot marknadskommunikation och personligt anpassade erbjudanden. Dessutom ges du möjlighet att invända mot marknadsföring vid varje enskilt digitalt utskick. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet samt alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder såsom att skicka nyhetsbrev och erbjudanden. Om du endast invänder mot personligt anpassade erbjudanden kommer marknadskommunikationen till dig att vara generell, då vi har svårt att bedöma vilken marknadsföring som är relevant för dig om vi inte får analysera dina personliga egenskaper. Läs mer om hur vi anpassar våra erbjudanden och kommunikation efter dina personliga egenskaper samt hur du motsätter dig sådan behandling under Villkoren för Gutz (Springhill Textile AB)konto.

11.2 Om du tycker att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns längst ner i denna policy. Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Integritetskyddsmyndigheten som är ansvarig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige.

 1. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Gutz (Springhill Textile AB) har därför vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, otillbörlig åtkomst, radering, ändring eller skada av dina personuppgifter. Exempelvis sparas alla kunduppgifter i en databas som är skyddad med brandvägg och behörighetsstyrning så bara anställda inom Gutz (Springhill Textile AB)koncernen som behöver åtkomst till dina uppgifter för att utföra specifika uppgifter har sådan tillgång.

 1. Tillämpning och ändring av integritetspolicyn

13.1 Den senast uppdaterade versionen av Gutz (Springhill Textile AB)s integritetspolicy finns alltid på vår webbplats. Vår integritetspolicy gäller vid var tid i den form och till det innehåll som är publicerat på webbplatsen.

13.2 Gutz (Springhill Textile AB) har rätt att när som helst uppdatera integritetspolicyn. Om integritetspolicyn ändras kommer den uppdaterade policyn att publiceras på Gutz (Springhill Textile AB)s webbplats. Dessutom kommer du att informeras om att integritetspolicyn har ändrats nästa gång du loggar in på ditt Gutz (Springhill Textile AB)konto. Vi kan även komma att informera dig via e-post om det sker större förändringar av integritetspolicyn. Om du inte vill acceptera den ändrade policyn kan du avsluta ditt Gutz (Springhill Textile AB)konto genom att kontakta kundtjänst, se kontaktuppgifterna längst ner i denna policy.

 1. Kontaktuppgifter

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om denna integritetspolicy eller om du vill ha mer information om vår behandling av dina personuppgifter eller om någon uppgift skulle vara felaktig och du vill att vi rättar den.

 • Är du konsument? Vänligen kontakta kundservice 0800 118 010 eller skicka e-post till info@Gutz.fi.